MVSHOP

ระบบสแกนใต้ท้องรถ

ระบบสแกนใต้ท้องรถตรวจจับวัตถุต้องสงสัย หน้าที่ของระบบนี้คือสแกนตรวจจับสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถที่จะเข้ามา สามารถเก็บบันทึกภาพและประมวลผลไม่เกิน 3 วินาทีและบอกถึงตำแหน่งของวัตถุแปลกปลอมได้ด้วย
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ